CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP ĐIỆN 2 TIẾP TỤC LỰA CHỌN VIGOR HEALTH LÀ ĐỐI TÁC KHÁM SỨC KHỎE 2015

cong ty tnhh mtv xay lap dien 2 tiep tuc lua chon vigor health la doi tac kham suc khoe 2015 611bed15435a9

Vào ngày 22/12/2015, Vigor Health khám tổng quát cho 110 CBCNV công ty TNHH MTV xây lắp điện 2 thông qua hình thức ngoại viên tại công ty.

CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP ĐIỆN 2 TIẾP TỤC LỰA CHỌN VIGOR HEALTH LÀ ĐỐI TÁC KHÁM SỨC KHỎE 2015

CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP ĐIỆN 2 TIẾP TỤC LỰA CHỌN VIGOR HEALTH LÀ ĐỐI TÁC KHÁM SỨC KHỎE 2015

Nhân viên công ty MTV xây lắp điện 2 đang được đo huyết áp.

CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP ĐIỆN 2 TIẾP TỤC LỰA CHỌN VIGOR HEALTH LÀ ĐỐI TÁC KHÁM SỨC KHỎE 2015

Kiểm tra và khám tổng quát.

CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP ĐIỆN 2 TIẾP TỤC LỰA CHỌN VIGOR HEALTH LÀ ĐỐI TÁC KHÁM SỨC KHỎE 2015

Kiểm tra thị lực.

CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP ĐIỆN 2 TIẾP TỤC LỰA CHỌN VIGOR HEALTH LÀ ĐỐI TÁC KHÁM SỨC KHỎE 2015

Khám răng hàm mặt- Tai mũi họng cho nhân viên công ty MTV xây lắp điện 2.

CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP ĐIỆN 2 TIẾP TỤC LỰA CHỌN VIGOR HEALTH LÀ ĐỐI TÁC KHÁM SỨC KHỎE 2015

Chụp X- Quang.

Với quy trình khám logic, cộng thêm sự nhiệt tình của các y, bác sĩ, phòng khám Vigor Health đã được CBCNV công ty TNHH MTV xây lắp điện 2 (PCC2) lựa chọn làm đối tác khám sức khỏe trong 3 năm liền.