PHÒNG KHÁM VIGOR HEALTH ĐƯỢC CHỌN LÀ ĐỐI TÁC KHÁM SỨC KHỎE CHO 200 NHÂN VIÊN CÔNG TY TNHH TOTALGAZ VN

phong kham vigor health duoc chon la doi tac kham suc khoe cho 200 nhan vien cong ty tnhh totalgaz vn 611bed1991fa8

Trong ngày 11/12/2015, phòng khám Vigor Health đã thực hiện chương trình khám tổng quát cho 200 CB-CNV của công ty TNHH TOTALGAZ VN bằng hình thức khám ngoại viện tại phường Tân Thuận Đông- Quận 7.

PHÒNG KHÁM VIGOR HEALTH ĐƯỢC CHỌN LÀ ĐỐI TÁC KHÁM SỨC KHỎE CHO 200 NHÂN VIÊN CÔNG TY TNHH TOTALGAZ VN

PHÒNG KHÁM VIGOR HEALTH ĐƯỢC CHỌN LÀ ĐỐI TÁC KHÁM SỨC KHỎE CHO 200 NHÂN VIÊN CÔNG TY TNHH TOTALGAZ VN

Nhân viên công ty Totalgaz đo huyết áp.

PHÒNG KHÁM VIGOR HEALTH ĐƯỢC CHỌN LÀ ĐỐI TÁC KHÁM SỨC KHỎE CHO 200 NHÂN VIÊN CÔNG TY TNHH TOTALGAZ VN

PHÒNG KHÁM VIGOR HEALTH ĐƯỢC CHỌN LÀ ĐỐI TÁC KHÁM SỨC KHỎE CHO 200 NHÂN VIÊN CÔNG TY TNHH TOTALGAZ VN

PHÒNG KHÁM VIGOR HEALTH ĐƯỢC CHỌN LÀ ĐỐI TÁC KHÁM SỨC KHỎE CHO 200 NHÂN VIÊN CÔNG TY TNHH TOTALGAZ VN

Nhân viên công ty Totalgaz khám mắt.

PHÒNG KHÁM VIGOR HEALTH ĐƯỢC CHỌN LÀ ĐỐI TÁC KHÁM SỨC KHỎE CHO 200 NHÂN VIÊN CÔNG TY TNHH TOTALGAZ VN

Chụp X- Quang cho nhân viên công ty Totalgaz.

PHÒNG KHÁM VIGOR HEALTH ĐƯỢC CHỌN LÀ ĐỐI TÁC KHÁM SỨC KHỎE CHO 200 NHÂN VIÊN CÔNG TY TNHH TOTALGAZ VN

PHÒNG KHÁM VIGOR HEALTH ĐƯỢC CHỌN LÀ ĐỐI TÁC KHÁM SỨC KHỎE CHO 200 NHÂN VIÊN CÔNG TY TNHH TOTALGAZ VN

Khám răng hàm mặt- Tai mũi họng.