PHÒNG KHÁM VIGOR HEALTH HÂN HẠNH ĐƯỢC CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CƠ KHÍ HÀNG HẢI PTSC (PTSC M & C) TIẾP TỤC LỰA CHỌN LÀ ĐỐI TÁC KHÁM SỨC KHỎE ĐỢT 2 CHO GẦN 800 NV

phong kham vigor health han hanh duoc cong ty tnhh mtv dich vu co khi hang hai ptsc ptsc m c tiep tuc lua chon la doi tac kham suc khoe dot 2 cho gan 800 nv 611bed26c794f

Trong 2 ngày 10- 14/11/2015, Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Vigor Health đã thực hiện gói khám sức khoẻ tổng quát định kỳ 2015 lần 2 cho CBCNV công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí hàng hải PTSC.

PHÒNG KHÁM VIGOR HEALTH HÂN HẠNH ĐƯỢC CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CƠ KHÍ HÀNG HẢI PTSC (PTSC M & C) TIẾP TỤC LỰA CHỌN LÀ ĐỐI TÁC KHÁM SỨC KHỎE ĐỢT 2 CHO GẦN 800 NV

Nhân viên Dịch vụ Cơ khí hàng hải PTSC chờ khám.

PHÒNG KHÁM VIGOR HEALTH HÂN HẠNH ĐƯỢC CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CƠ KHÍ HÀNG HẢI PTSC (PTSC M & C) TIẾP TỤC LỰA CHỌN LÀ ĐỐI TÁC KHÁM SỨC KHỎE ĐỢT 2 CHO GẦN 800 NV

Lấy mẫu máu xét nghiệm nhân viên Dịch vụ Cơ khí hàng hải PTSC.

PHÒNG KHÁM VIGOR HEALTH HÂN HẠNH ĐƯỢC CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CƠ KHÍ HÀNG HẢI PTSC (PTSC M & C) TIẾP TỤC LỰA CHỌN LÀ ĐỐI TÁC KHÁM SỨC KHỎE ĐỢT 2 CHO GẦN 800 NV

PHÒNG KHÁM VIGOR HEALTH HÂN HẠNH ĐƯỢC CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CƠ KHÍ HÀNG HẢI PTSC (PTSC M & C) TIẾP TỤC LỰA CHỌN LÀ ĐỐI TÁC KHÁM SỨC KHỎE ĐỢT 2 CHO GẦN 800 NV

PHÒNG KHÁM VIGOR HEALTH HÂN HẠNH ĐƯỢC CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CƠ KHÍ HÀNG HẢI PTSC (PTSC M & C) TIẾP TỤC LỰA CHỌN LÀ ĐỐI TÁC KHÁM SỨC KHỎE ĐỢT 2 CHO GẦN 800 NV

Nhân viên Dịch vụ Cơ khí hàng hải PTSC khám Tai mũi họng- Răng hàm mặt.

Với quy trình khám logic, cộng thêm sự nhiệt tình của các y, bác sĩ, Vigor Health hoàn toàn chinh phục được CBCNV công ty Dịch vụ Cơ khí hàng hải PTSC và lưu lại trong lòng họ những ấn tượng đẹp.