HỒ SƠ KHÁM

Hồ sơ được trả về công ty trong vòng 7 – 10 ngày kể từ khi kết thúc đợt khám đối với kết quả bình thường.

Đối với kết quả bất thường trả ngay lúc khám và có hướng dẫn điều trị kịp thời.

Hướng dẫn điều trị ngay kịp thời lúc khám nếu phát hiện ra bệnh hoặc chuyển viện nếu bệnh nhân cần sự giúp đỡ.

QUY TRÌNH KHÁM

quy trinh kham 04